Rema

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.
 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/o-nas#sberna-mista
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny [Křesomyslova 384/17, pokud disponujete MZO]
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

Proč recyklovat?

 

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.
 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

 

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití
Alkalické Alkalické, Alkaline, AAA, AA, Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
AlMn C, D, 6V, kouřové alarmy, dálkové ovladače
9V
Knoflíkové Alkalické, lithiové, Velikost se Hodinky, naslouchadla, hračky,
rtuťové, stříbrné, různí blahopřání, dálkové ovladače
zinkovzduchové
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, AAA, AA, Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
Power Cell C, D, 6V, kouřové alarmy, dálkové ovladače,
9V přenosná rádia, otevírání vrat
Lithiové Lithium, Lithium Ion, Velikost se Laptopy, mobilní telefony, digitální
Li-Ion různí kamery, mp3 přehrávače
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
různí telefony, vysílačky
Nikl-metalhydridové NiMH, Ni-Hydride Velikost se Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
různí telefony, vysílačky
Olověné SLA, gelové 2V, 6V, UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
12V vodní skútry
Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se Hodinky, naslouchadla, hračky,
různí blahopřání, dálkové ovladače
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se Hodinky, naslouchadla, hračky,
různí blahopřání, dálkové ovladače