Děkujeme, že jste si vybral Partizan – značku číslo jedna mezi spolehlivých bezpečnostních systémů v ekonomické třídě. V případě zjištění poruchy Kupující, po předložení těch záručních podmínek, má právo na opravu zakoupeného od prodávajícího zařízení (s výjimkou montážního zařízení) během záruční doby (36 měsíců od data zakoupení). Tato záruka neplatí v případech, kdy vady jsou způsobené porušením pravidel používání, skladování nebo přepravy zboží, zásahem třetích stran. Veškeré nároky kupujícího musí být vyjádřené písemně, v záručním listu s popisem postupu úkonů, přes které došlo zastavení provozu.

Zboží není kryto zárukou v takových případech:

 • ztráta záručních podmínek;
 • Porušení pravidel provozu a to:
  1. provoz zařízení za podmínek, neuvedených v návodu výrobce, překročení zatížení doporučeného výrobcem;
  2. mechanické poškození (promáčknutí, praskliny, odštěpení atd);
  3. když jsou obřízky kabelů, konektorů (řezání kabelů je povoleno pouze ve vzdálenosti 1 cm od konektoru). Všimněte si, že část kabelu od propojovacíkrabice do samotné kamery je technologickou a v žádném případě nemůže být poškozena nebo odříznuta, protože by to vedlo k úplné ztrátě výkonu kamery a záruk;
  4. když plomba na zařízení chybí nebo je poškozená;
  5. přepracování funkčních bloků zařízení bloky za účelem změny charakteristik od závoda a provoz zařízení za podmínek nestanovených jeho původními charakteristiky;
  6. závady způsobené předměty, které se dostaly dovnitř;
  7. porucha prvků zařízení v důsledku bouří či jiných přírodních jevů;
  8. přítomnost chemických, elektrochemických reakcí, elektrostatické, extremních teplotních poškození;
  9. škody způsobené nesouladem živení, komunikačních, kabelových sítí požadavkům uvedeným v manuálu přístroje;
  10. škody způsobené instalací prvků, které neodpovídají technickým
   charakteristikám, které nejsou zahrnuty do sestavy přístroje;
  11. chybné práce s softwarovou a hardwarovou části přístroje a (nebo) nesprávné přeprogramování.

Záruka se nevztahuje na:

 • škody na jiném zařízení, které pracuje ve spojení s tímto výrobkem;
 • slučitelnost tohoto výrobku s výrobky a softwarovými produkty třetích stran ohledně jejich slučitelnosti a konfigurování systémů.

Odmitnutí dalších záruk:

Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně všech bez výjimky případy ztráty zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jiné peněžní ztráty) spojené s používáním nebo nemožnosti použít zakoupené zařízení.

Další podmínky:

 • V záručních případech přepravní náklady hradí prodávající, a v nezáručních případech vše přepravní náklady hradí kupující.
 • Záruční doba se zvyšuje na dobu opravy zařízení;
 • Záruka je poskytována na území Servisního střediska prodávajícího.

Podmínky a stádia záruční opravy:

Jsou-li zjištěny poruchy zařízení, kupující kontaktuje s prodávajícího, aby vyplnil záruční list a předává výrobek k technickému posudku a opravě. Po obdržení zařízení, Servisní středisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů diagnostikuje zařízení a poskytuje znalecký posudek o rozsahu problému a času na opravu. Tento závěr a čas opravy se zasílá kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu, uvedeného v kuponu. V případě záruční opravy, servisní středisko poskytuje účet s uvedením práci a nákladů na opravu, která se předkládá k projednání a schválení kupujícího. Oprava zařízení může trvat až 14 (čtrnáct) pracovních dnů, když je všechno příslušenství. V ostatních případech o načasování opravy a možnosti využití náhradního fondu se sděluje zvláštně. Podrobnosti a podmínky jsou projednávány individuálně s hlavním manažerem nebo odborníky. Po opravě s kupujícím se odsouhlasuje komfortní čas a způsob obdržení opraveného zařízení.

Pro získaní záručního servisu, zašlete nám vyplněný RMA formulář na e-mail: rma@partizan.global Nebo použijte formulář níže: